นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

กรมควบคุมโรคเผยผ่อนมาตรการโควิด ทำไข้หวัดใหญ่ระบาด

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา การเข้มข้นมาตรการส่วนบุคคล ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่าง ในการป้องกันโรคโควิด-19 ส่งผลให้โรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ มีการแพร่ระบาดลดลงด้วย แต่ขณะนี้เริ่มพบว่าโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากตามปกติแล้วช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา เป็นช่วงการแพร่ระบาดตามฤดูกาลของโรคไข้หวัดใหญ่ จึงมีโอกาสพบผู้ป่วยจำนวนมากได้อยู่แล้ว ประกอบกับ หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 หลายคนลดความเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัย มีกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันและไม่สวมหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ รับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน ทำให้มีโอกาสที่โรคติดต่อทางเดินหายใจ อย่างโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้น

ไข้หวัดใหญ่ระบาด

นพ.โอภาส กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิด-19 ลดลงต่อเนื่อง เป็นเพราะช่วงที่ผ่านมามีการระบาดในวงกว้าง ทำให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อ และยังมีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ทำให้มีภูมิคุ้มกันหมู่ สำหรับการลดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถทำได้ด้วยการเร่งตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่

โดยเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ซึ่งกรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่บริการให้ฟรี เพื่อช่วยลดอาการหนักและเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยง รวมถึงหากยังเข้มมาตรการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันได้ทั้งโรคโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ longbeachwarealty.com

ufa slot

Releated