ufabet

การวางแผนธุรกิจ SMEs เริ่มต้นทำอย่างไร ลองตามไปดู

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ เริ่มต้นอย่างไร และควรทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่มีความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะเพิ่งจบการศึกษามาหมาด ๆ  หรือทำงานรับเงินเดือนมาสักระยะหนึ่งแล้ว และอยากก้าวออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเอง หรือมีธุรกิจส่วนตัวที่ชอบหรือถนัดเป็นงานเสริม การจะทำความฝันให้เป็นจริงได้ เราจะต้องมองให้รอบทุกด้าน เพราะนอกจากภาพความสำเร็จสวยหรู ไม่ว่าจะเป็นการได้รับผลตอบแทนสูงในรูปของกำไร โอกาสที่จะร่ำรวย การได้เป็นนายของตนเอง หรือการได้รับการยอมรับนับถือในสังคม ยังมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกมาก เช่น เงินลงทุนที่จะใช้ การต้องทำงานหนักขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น ต้องแก้ปัญหาหลาย ๆ อย่าง รวมถึงการมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน หรือเลิกกิจการ และสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ดังนั้น ก่อนตัดสินใจก้าวออกมาเป็นผู้ประกอบการ ก็จะต้องต้องศึกษาข้อมูล เรียนรู้ให้มากที่สุด และวิเคราะห์อย่างรอบคอบ  เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ufabet

สำรวจตนเอง: พร้อมที่จะทำธุรกิจหรือไม่ ?​

ผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจมักจะมีลักษณะหลาย ๆ อย่างคล้ายคลึงกัน  อันได้แก่

 1. มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการบริหารธุรกิจ  ลองสำรวจตนเองว่าเรามีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถเพียงพอในการบริหารธุรกิจนั้น ๆ หรือไม่
 2. มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ คนเรามีบุคลิกลักษณะทั้งภายในและภายนอกที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลให้มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการซึ่งเป็นแรงผลักดันภายในและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ  ลองสำรวจว่าเรามีสิ่งเหล่านี้หรือไม่  หรือจะสร้างมันให้เป็นสัญชาตญาณของเราได้อย่างไร
 • มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จ
 • มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อทำในสิ่งที่แตกต่างหรือดีกว่าเดิม
 • มีความสามารถในการมองเห็น วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ
 • มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ
 • มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการเจรจาต่อรอง การนำเสนอ และการโน้มน้าวจูงใจ
 • มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่  
 • มีแผนสองไว้รองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเสมอ
 • มีความมุมานะพยายาม ทุ่มเทแรงกายแรงใจ  ไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยและความผิดหวัง  
 • มีความคิดเชิงบวก เมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เมื่อเราสำรวจตัวเองแล้วว่าเรามีคุณสมบัติข้างต้นพร้อมจะเป็นผู้ประกอบการลองมาดูกันว่าเราต้องทำอย่างไรบ้าง

ufabet

เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะสร้างกิจการของตนเอง  เรื่องต่อมาที่ต้องตัดสินใจ คือจะจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับกิจการของตนเอง  ซึ่งมีทั้งเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด  โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ มีต้นทุนต่ำ และมีกำไรสูง

เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ และการจดทะเบียนธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้โดยตรงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์​  ซึ่งการเปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจประเภทต่าง ๆ สามารถสรุปได้คร่าว ๆ ตามตารางด้านล่าง


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ longbeachwarealty.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated